gus – značenje


gus (nemački Guss) – liveno gvožđe; liveni metal ili legura metala.