gus – značenje

 

gus (nemački Guss) – liveno gvožđe; liveni metal ili legura metala.