gvaš – značenje


gvaš (francuski gouache):
1) u likovnoj umetnosti: gusta mineralna boja za slikanje koja se koristi u pravljenju plakata ili u dekorativnom slikarstvu;
2) u likovnoj umetnosti: slika urađena takvom bojom.