habanera – značenje


habanera (španski habanera):
1) narodni ples kubanskog porekla, u umerenom dvočetvrtinskom taktu, sličan tangu;
2) muzika za taj ples.