habanera – značenje

 

habanera (španski habanera):

1) narodni ples kubanskog porekla, u umerenom dvočetvrtinskom taktu, sličan tangu;

2) muzika za taj ples.