hadži – značenje


hadži (turski hacı) – titula koja se stavlja ispred vlastitog imena hadžije (npr. hadži Toma, Hadži Đera).