hadžija – značenje

 

hadžija (turski hacı od arapskog hağğ):
1) onaj koji je išao na hadžiluk, čovek koji je posetio Jerusalim (kod hrišćana) ili Meku (kod muslimana), hodočasnik;
2) žargonski: važna osoba ili onaj koji se pravi važan.