hagiograf – značenje


hagiograf (grčki hágios ’svet, posvećen’ i gráphein ’pisati’):
1) pisac životopisa hrišćanskih svetaca (žitija);
2) figurativno: onaj koji veliča nečije delo i zasluge u društvu.