hagiografija – značenje


hagiografija (grčki hágios ’svet, posvećen’ i gráphein ’pisati’):
1) književna vrsta u kojoj se opisuju životi hrišćanskih svetaca, žitije;
2) figurativno: ulepšavanje nečijeg životopisa, idealizovana biografija.