haiku – značenje

 

haiku (japanski haikai – šala i ku – strofa) – vrsta japanske lirske pesme, po pravilu ima tri stiha s ukupno sedamnaest slogova i opisuje sliku iz prirode ili neko raspoloženje.