haiku – značenje


haiku (japanski haikai ’šala’ i ku ’strofa’) – vrsta japanske lirske pesme, po pravilu ima tri stiha s ukupno sedamnaest slogova i opisuje sliku iz prirode ili neko raspoloženje.