haj-tek – značenje


haj-tek (engleski high tech, skraćeno od high technology):
1) visoka tehnologija, poslednja reč tehnike; uređaji i mašine zasnovani na najnovijim tehničkim dostignućima;
2) moderni, praktični, utilitarni stil u dizajnu, bez ukrasa, s dosta upotrebe metala;
3) (kao nepromenljivi pridev) visokotehnološki, supermoderan.