haj-tek – značenje

 

haj-tek (engleski high tech, skraćeno od high technology):

1) visoka tehnologija, poslednja reč tehnike; uređaji i mašine zasnovani na najnovijim tehničkim dostignućima;

2) moderni, praktični, utilitarni stil u dizajnu, bez ukrasa, s dosta upotrebe metala;

3) (kao nepromenljivi pridev) visokotehnološki, supermoderan.