hajati – značenje

 

hajati (mađarski hajt) – mariti, brinuti se za nešto, obraćati pažnju.