halikoza – značenje


halikoza (novolatinski chalicosis) – u medicini: bolest pluća i bronhija kod osoba koje su izložene delovanju kamene prašine.