halucinacija – značenje


halucinacija (latinski hallucinatio):
1) u psihologiji: obmana čula vida, sluha ili mirisa, izazvana poremećajem aktivnosti centralnog nervnog sistema; priviđenje;
2) u psihologiji: ono što se pričinjava tokom halucinacija, vizija, privid.