halucinacija – značenje

 

halucinacija (latinski hallucinatio):

1) u psihologiji: obmana čula vida, sluha ili mirisa, izazvana poremećajem aktivnosti centralnog nervnog sistema; priviđenje;

2) u psihologiji: ono što se pričinjava tokom halucinacija, vizija, privid.

 

halucinirati (latinski hallucinari):

1) u psihologiji: imati halucinacije;

2) figurativno: pričati besmislice, izmišljati, trabunjati.