hangar – značenje

 

hangar (francuski hangar) – velika natkrivena prostorija za smeštaj aviona ili vozila.