hangar – značenje


hangar (francuski hangar) – velika natkrivena prostorija za smeštaj aviona ili vozila.