haos – značenje


haos (grčki cháos):
1) metež, nered, darmar; zbrka, konfuzija;
2) u filozofiji: kod Platona, bezlična pramaterija kojoj je duh dao oblik.