haplografija – značenje


haplografija (grčki haplóos ’jednostruk, jednostavan’ i gráphein ’pisati’) – u filologiji: omaška u pisanju pri kojoj se izostavlja jedna od dve uzastopne jednake ili slične grupe slova (npr. filoški umesto filološki).