haplografija – značenje

 

haplografija (grčki haplóos – jednostruk, jednostavan i gráphein – pisati) – u filologiji: omaška u pisanju pri kojoj se izostavlja jedna od dve uzastopne jednake ili slične grupe slova (npr. filoški umesto filološki).