haploza – značenje


haploza (grčki háplōsis):
1) u filozofiji: odvajanje duše od spoljnog sveta i svođenje na sopstvenu suštinu;
2) u biologiji: prepolovljavanje broja hromozoma prilikom deljenja polnih ćelija (mejoze).