harač – značenje


harač (turski haraç):
1) istorijski: lični porez koji se ubirao od svakog muškarca nemuslimana u Osmanlijskom carstvu, glavarina;
2) istorijski: danak koji su vazalne države plaćale turskom sultanu;
3) figurativno: pljačka, otimačina; neopravdan porez.