harač – značenje

 

harač (turski haraç od arapskog harağ):
1) istorijski: glavarina (porez koji su svake godine plaćali nemuslimani u bivšoj Turskoj);
2) pejorativno: pljačka, otimačina; neopravdan porez.