harambaša – značenje


harambaša (turski harami başı):
1) istorijski: vođa hajduka, hajdučki starešina;
2) istorijski: starešina opštinskih pandura;
3) figurativno: nasilnik, tiranin; bezobziran čovek;
4) figurativno: žena oštra na jeziku, energična u nastupima i postupcima prema drugome.