harambaša – značenje

 

harambaša (turski harami başı):

1) istorijski: vođa hajduka, hajdučki starešina;

2) istorijski: starešina opštinskih pandura;

3) figurativno: nasilnik, tiranin; bezobziran čovek;

4) figurativno: žena oštra na jeziku, energična u nastupima i postupcima prema drugome.