hardver – značenje


hardver (engleski hardware) – u računarstvu: fizički delovi kompjuterskog sistema (matična ploča, (mikro)procesor, memorija i dr.), uključujući sve spoljne uređaje (tastatura, miš, štampač i sl.).