hardver – značenje

 

hardver (engleski hardware) – u računarstvu: fizički delovi kompjuterskog sistema (matična ploča, (mikro)procesor, memorija i dr.), uključujući sve spoljne uređaje (tastatura, miš, štampač i sl.).

 

hardverski, -a, -o – u računarstvu: koji se odnosi na hardver (hardverska kompatibilnost – mogućnost da se dva ili više uređaja uzajamno priključuju bez prepravki za prilagođavanje; hardverska provera – automatska provera koju obavlja sam kompjuter da bi ustanovio eventualne unutrašnje pogreške).