hardver – značenje

 

hardver (engleski hardware) – u računarstvu: fizički delovi kompjuterskog sistema, uključujući sve spoljne uređaje (tastatura, miš, štampač i sl.).

 

hardverska kompatibilnost – mogućnost da se dva ili više uređaja uzajamno priključuju bez prepravki za prilagođavanje.