haringa – značenje


haringa (starovisokonemački haring) – u zoologiji: mala morska riba slična sardeli, Clupea harengus, živi u Severnom moru, sleđ.