harmoničan – značenje


harmoničan, -čna, -čno (grčki harmonikós):
1) koji se odlikuje saglasjem, skladan; kojem su delovi dobro usklađeni;
2) prijatan za uho, milozvučan, blagozvučan.