harmonijum – značenje

 

harmonijum i harmonij (novolatinski harmonium) – muzički instrument s dirkama sličan orguljama, zvuk nastaje treperenjem metalnih jezičaka koje pokreće vazdušna struja iz meha; upotrebljava se pretežno u crkvama.