harmonijum – značenje


harmonijum i harmonij (novolatinski harmonium) – muzički instrument s dirkama sličan orguljama, kod kojeg zvuk nastaje titranjem metalnih jezičaka učvršćenih na jednom kraju, a njih pokreće struja vazduha iz meha koji svirač puni pritiskanjem pedala nogama; upotrebljava se pretežno u crkvama.