hedonizam – značenje

 

hedonizam (grčki hēdonē):
1) filozofsko-etički pravac koji smisao života i postojanja traži u čulnim i duhovnim uživanjima;
2) sklonost ka uživanju, ka lagodnom životu.

 

hedonist(a):
1) u filozofiji: pristalica hedonizma;
2) osoba koja uživa u životu, koja je sklona uživanjima.

 

hedonistički, -a, -o – koji se odnosi na hedonizam, koji pripada hedonizmu; koji je usmeren prvenstveno ka nasladama, uživanju.