hegemonija – značenje


hegemonija (grčki hēgemonía) – vođstvo, prevlast, nadmoć, naročito jedne države ili društvenog sloja nad drugima.