hegemonija – značenje

 

hegemonija (grčki hēgemonía) – vođstvo, prevlast, nadmoć, naročito jedne države ili društvenog sloja nad drugima.

 

hegemonist(a) – onaj koji sprovodi hegemoniju; pristalica, zagovornik hegemonije.