hegemonikon – značenje

 

hegemonikon (grčki hegemonikón) – u filozofiji: kod stoika, najviša duševna sila sa sedištem u srcu, a koja je izvor misli, htenja i predstava.