heksaedar – značenje


heksaedar (grčki hexáedron) – u matematici: geometrijsko telo čije su sve strane jednaki kvadrati, kocka.