heksagon – značenje


heksagon (grčki hexágōnon) – u matematici: geometrijska slika sa šest uglova, šestougao.