heksagon – značenje

 

heksagon (grčki hexágōnon) – u matematici: geometrijska slika sa šest uglova, šestougao.