heksagon – značenje

 

heksagon (grčki hexágōnon) – u matematici: geometrijska slika sa šest uglova, šestougao.

 

heksagonalan, -lna, -lno – koji ima šest uglova, šestougaoni.