hematin – značenje


hematin (grčki haimátinos) – u hemiji: jedinjenje plavocrne boje dobijeno iz hemoglobina, koristi se u sudskim istragama kao dokaz da se radi o krvi.