hematofagija – značenje


hematofagija (grčki haîma (gen. haîmatos) ’krv’ i phágein ’jesti’):
1) u zoologiji: ishrana krvlju, kod životinja kao što su stenice, vaške, pijavice, neke vrste slepih miševa i dr.;
2) pijenje krvi u ritualne svrhe (kod plemena kao što su nekadašnji Skiti, Mongoli, Masai u Africi i dr.).