hematoza – značenje


hematoza (grčki haimátōsis):
1) u medicini: nastajanje, stvaranje krvi;
2) u medicini: pretvaranje venske krvi u arterijsku krv.