hemisfera – značenje

 

hemisfera (grčki hēmisphaírion):

1) polulopta, polukugla;

2) u astronomiji i geografiji: polovina Zemljine lopte; polovina Meseca;

3) u astronomiji i geografiji: polovina nebeske sfere;

4) u anatomiji: polovina malog ili velikog mozga (leva hemisfera, desna hemisfera).

 

hemisferičan – koji ima oblik hemisfere, poluloptast.