hemisfera – značenje


hemisfera (grčki hēmisphaírion):
1) polulopta, polukugla;
2) u astronomiji i geografiji: polovina Zemljine lopte; polovina Meseca;
3) u astronomiji i geografiji: polovina nebeske sfere;
4) u anatomiji: polovina malog ili velikog mozga (leva hemisfera, desna hemisfera).