hemoglobin – značenje

 

hemoglobin (grčki haîma – krv i latinski globus – lopta, grudva) – u fiziologiji: vrsta proteina, sastojak crvenih krvnih zrnaca koji im daje boju, vezuje kiseonik i njime snabdeva ceo organizam.