hemoglobin – značenje


hemoglobin (grčki haîma ’krv’ i latinski globus ’lopta, grudva’) – u fiziologiji: vrsta proteina, sastojak crvenih krvnih zrnaca koji im daje boju, vezuje kiseonik i njime snabdeva ceo organizam.