heraldika – značenje


heraldika (francuski héraldique) – pomoćna istorijska disciplina koja proučava grbove, pravila za njihovo sastavljanje, njihov postanak i razvoj.