hermafrodit – značenje

 

hermafrodit (grčki Hermaphróditos):
1) (Hermafrodit) u grčkoj mitologiji, sin Hermesa i Afrodite;
2) u biologiji: organizam (životinjski ili biljni) s oba pola, dvopolac; osoba koja ima odlike oba pola;
3) u umetnosti: skulptura koja istovremeno ima i muška i ženska polna obeležja.

 

hermafroditizam:
1) u biologiji: istovremeno postojanje muških i ženskih polnih žlezda u jednom organizmu (kod mnogih biljaka, nekih životinja, naročito beskičmenjaka);
2) kod čoveka, patološka pojava postojanja polnih odlika oba pola.