hermafrodit – značenje


hermafrodit (grčki Hermaphróditos):
1) (Hermafrodit) u grčkoj mitologiji, sin Hermesa i Afrodite;
2) u biologiji: organizam (životinjski ili biljni) s oba pola, dvopolac; osoba koja ima odlike oba pola;
3) u umetnosti: skulptura koja istovremeno ima i muška i ženska polna obeležja.