hermafrodit – značenje

 

hermafrodit (grčki Hermaphróditos):

1) (Hermafrodit) u grčkoj mitologiji, sin Hermesa i Afrodite;

2) u biologiji: organizam (životinjski ili biljni) s oba pola, dvopolac; osoba koja ima odlike oba pola;

3) u umetnosti: skulptura koja istovremeno ima i muška i ženska polna obeležja.

 

hermafroditizam:

1) u biologiji: istovremeno postojanje muških i ženskih polnih žlezda u jednom organizmu (kod mnogih biljaka, nekih životinja, naročito beskičmenjaka);

2) kod čoveka, patološka pojava postojanja polnih odlika oba pola.