hermafroditizam – značenje


hermafroditizam (grčki Hermaphróditos, -izam):
1) u biologiji: istovremeno postojanje muških i ženskih polnih žlezda u jednom organizmu (kod mnogih biljaka, nekih životinja, naročito beskičmenjaka);
2) kod čoveka, patološka pojava postojanja polnih odlika oba pola.