hermeneutika – značenje

 

hermeneutika (grčki hermēneutikē):

1) veština izlaganja i tumačenja teksta;

2) u teologiji: naučno tumačenje Biblije.