hermeneutika – značenje

 

hermeneutika (grčki hermēneutikē):
1) veština izlaganja i tumačenja teksta;
2) u teologiji: naučno tumačenje Biblije.