hernija – značenje


hernija (latinski hernia) – u medicini: prodor, prosutost unutrašnjih organa u neku telesnu šupljinu, naročito prodor creva kroz oslabljen zid trbuha, kila, bruh.