herpetologija – značenje


herpetologija (grčki herpetón ’gmizavac’ i -logía ’znanje, nauka’) – grana zoologije koja proučava gmizavce i vodozemce.