heterogen – značenje

 

heterogen (grčki heterogenēs) – koji nije od iste vrste, sastavljen od raznorodnih elemenata, raznorodan.

 

heterogenost – osobina onoga što je heterogeno, raznorodnost, raznovrsnost.