heterogen – značenje

 

heterogen, -a, -o (grčki heterogenēs) – koji nije od iste vrste, koji je sastavljen od raznorodnih elemenata, raznorodan, različit.