hibrid – značenje

 

hibrid (latinski hibrida):
1) u biologiji: biljka ili životinja nastala ukrštanjem roditelja koji pripadaju dvema raznim vrstama, rasama ili varijetetima, mešanac, melez;
2) figurativno: ono što je sastavljeno od elemenata različitog porekla.

 

hibridan, -dna, -dno:
1) koji je nastao ukrštanjem, koji je mešovitog porekla;
2) figurativno: raznorodan, mešan; prelazan.

 

hibridizacija – u biologiji: stvaranje hibrida, ukrštanje biljaka ili životinja različitih osobina.