hibrid – značenje

 

hibrid (latinski hibrida):

1) u biologiji: biljka ili životinja nastala ukrštanjem roditelja koji pripadaju dvema raznim vrstama, rasama ili varijetetima, mešanac, melez;

2) figurativno: ono što je sastavljeno od elemenata različitog porekla.

 

hibridan:

1) koji je nastao ukrštanjem, koji je mešovitog porekla;

2) figurativno: raznorodan, mešan; prelazan.

 

hibridizacija – u biologiji: stvaranje hibrida, ukrštanje biljaka ili životinja različitih osobina.