hidrant – značenje


hidrant (američki engleski hydrant) – u tehnici: aparat za uzimanje vode iz ulične vodovodne cevi, upotrebljava se za polivanje ulica i gašenje požara.