hidratantan – značenje


hidratantan, -tna, -tno (francuski hydratant):
1) u hemiji: koji nekom jedinjenju dodaje molekule vode;
2) u kozmetici, koji pomaže koži da održi potrebnu vlažnost (hidratantna krema).