hidraulični – značenje


hidraulični, -a, -o (latinski hydraulicus) – koji pokreće neka tečnost, koji deluje pod pritiskom vode, ulja i sl. (npr. hidraulična kočnica, hidraulična presa).