hidropsija – značenje


hidropsija (grčki hýdrōps) – u medicini: preterano skupljanje tečnosti u šupljinama tela, hidropizija, vodena bolest.