hijazam – značenje


hijazam (grčki chiasmós):
1) u književnosti: pojava u pesništvu da se dva para reči ili izraza ne ponavljaju istim redom, nego se drugi navodi u obrnutom redu prema prvome, AB–BA (npr. beli Mesec, zvezde sjajne);
2) u biologiji: ukrštanje hromozoma u toku deobe kojom nastaju polne ćelije;
3) u fiziologiji: ukrštanje, npr. nervnih vlakana.