hijeroglifi – značenje


hijeroglifi (grčki hieroglyphikós):
1) u lingvistici: znakovi pojmovnog pisma, ideogrami, nastali iz piktograma;
2) istorijski: slikovno sakralno pismo starih Egipćana, s figurama koje su predstavljale reč, slog ili pojedini glas;
3) figurativno: nečitljiva slova, nečitak, teško razumljiv rukopis, teško čitljivo pismo.