hikori – značenje

 

hikori (američko engleski hickory) – u botanici: vrsta tvrdog i elastičnog severnoameričkog drveta iz roda oraha, Carya tomentosa; upotrebljava se za izradu skija, vesala, saonica i dr.