hikori – značenje


hikori (američki engleski hickory) – u botanici: vrsta tvrdog i elastičnog severnoameričkog drveta iz roda oraha, Carya tomentosa; upotrebljava se za izradu skija, vesala, saonica i dr.