himation – značenje

 

himation (grčki himátion) – istorijski: u starogrčkoj nošnji, drapirani ogrtač, plašt prebačen preko hitona ili na golom telu.