himation – značenje


himation (grčki himátion) – istorijski: u starogrčkoj nošnji, drapirani ogrtač, plašt prebačen preko hitona ili na golom telu.