Hiperborejci – značenje

 

Hiperborejci (grčki hyperbóre(i)os):
1) u grčkoj mitologiji, narod na krajnjem severu Evrope gde se ne može dospeti ni kopnom ni morem, žive u miru i izobilju;
2) naziv u pesništvu za Skandinavce.

 

hiperborejski, -a, -o:
1) koji se odnosi na Hiperborejce;
2) koji se nalazi na severu; severni, severnjački;
3) figurativno: koji je na rubu sveta, krajnji.