Hiperborejci – značenje

 

Hiperborejci (grčki hyperbóre(i)os):

1) u grčkoj mitologiji, narod na krajnjem severu Evrope gde se ne može dospeti ni kopnom ni morem, žive u miru i izobilju;

2) naziv u pesništvu za Skandinavce.

 

hiperborejski:

1) koji se odnosi na Hiperborejce;

2) koji se nalazi na severu; severni, severnjački;

3) figurativno: koji je na rubu sveta, krajnji.