hiperkineza – značenje


hiperkineza (grčki hypér ’iznad, preko’ i kínēsis ’kretanje’) – u medicini: preterana aktivnost mišića (drhtaji, trzaji, tikovi itd.).